Ballingskap

Ons is almal vreemdelinge wat rondswerf in 'n onherbergsame wêreld, maar ons kan weer huistoe deur Jesus Christus.

Advertisements

Jesus se geslagsregisters

Mattheus oortuig Jode dat Jesus die wettige erfgenaam is en Lukas bevestig dat nie-Jode wettige erfgename kan word.

Definisie vir Regverdigmaking

Regverdigmaking is (1) ‘n eens-en-vir-altyd objektiewe verklaring van God, die Regter, oor (2) ‘n goddelose sondaar wat (3) aan die genade in Jesus Christus deel kry, naamlik, (4) Jesus se aktiewe- en passiewe gehoorsaamheid, (5) wat as die sondaar se eie toegereken word, (6) deur middel van geloof alleen, (7) tot God se eer alleen.... Continue Reading →

Homoseksualiteit en Romeine 1

Ons is duidelik bewus van die sensitiwiteit oor hierdie saak. Dit is iets wat mense baie diep raak. Daar is alreeds baie seer hierdeur veroorsaak. Daarom wil ons hierdie saak aanpak met deernis en groot bewustheid van ons eie swakheid. Ons wil ook, omdat ons sondaars is wat verlossing soek in Christus, die goeie nuus deel – ook met mense wat sukkel met homoseksualiteit.

Blog at WordPress.com.

Up ↑